Oproep namens de gezamenlijke schenkkringen

Wij regelen het zelf!

Géén verplichte verzekering

Stimuleer zzp'ers hun eigen sociale zekerheid te regelen

In het Pensioenakkoord van 2019 is vastgelegd dat zelfstandigen zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de Arbeid heeft hiervoor in 2020 een voorstel gepresenteerd, dat op dit moment verder wordt uitgewerkt.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering past niet bij zzp’ers

Een dergelijke verplichte verzekering past niet bij het zelfstandig ondernemerschap waar zzp’ers voor hebben gekozen. Alle zzp'ers zijn anders en deze 'one-size-fits-all'-aanpak heeft grote nadelen: te duur, onuitvoerbaar, beperkt de keuzevrijheid en gaat voorbij aan de veel bétere oplossingen die voorhanden zijn.

Iedereen verdient zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Er is wel degelijk een probleem. Te veel zzp’ers hebben een te groot risico op een inkomensval door arbeidsongeschiktheid. Ons uitgangspunt is dat iedereen in Nederland, ongeacht zijn contractvorm, zeker zou moeten kunnen zijn van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat vraagt om een bredere benadering en om oplossingen die passen bij het zzp-schap. Maatwerk in plaats van een ‘one-size-fits-all’-oplossing.

Hier leggen wij uit wat onze bezwaren zijn tegen de verplichte collectieve verzekering en welk alternatief wij daar tegenoverstellen.

Het probleem met de verplichte verzekering

One-size-fits-all werkt niet voor zzp'ers

Iedereen in Nederland moet zeker zijn van inkomen bij arbeidsongeschiktheid, ook zzp'ers. Maar zzp'ers maken een bewuste keuze om te werken voor eigen risico en gaan dus ook zelf over hun sociale zekerheid. Een verplichte collectieve verzekering heeft een aantal grote nadelen:

  • Het is duur voor zzp'ers, vanwege de onnodig hoge premie en lage dekking
  • Het is duur voor de overheid, vanwege de stijging van de collectieve lasten
  • Het gaat voorbij aan het feit dat ruim 9 van de 10 arbeidsongeschikten binnen de eerste twee jaar ziekte herstelt
  • Het is nagenoeg onuitvoerbaar en implementatie duurt jaren, dat terwijl er nú oplossingen nodig zijn
  • Er is geen breed draagvlak onder zzp'ers, die zich niet gehoord voelen
  • Het staat haaks op de keuzevrijheid die past bij het ondernemerschap
  • Werkende bestaande oplossingen, zoals schenkkringen, zijn onvoldoende meegewogen

Lees meer over de problemen met de gekozen aanpak

Ons voorstel

Een snellere oplossing met lagere kosten

Wij staan een betere aanpak voor om het risico op een inkomensval door arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers te verkleinen. Ons pragmatische voorstel leidt tot lagere kosten voor zzp'ers en voor de overheid, meer keuzevrijheid voor zzp'ers met geen tot zeer beperkte risicoselectie en met veel minder complexiteit. Dat doen we door gebruik te maken van bestaande, innovatieve oplossingen die al goed werken. Ons voorstel in een notendop:

  • De overheid behoud de zelfstandigenaftrek, maar maakt deze afhankelijk van het regelen van een voorziening tegen arbeidsongeschiktheid
  • We behouden de wachttijd van twee jaar
  • We vertrouwen op oplossingen uit de markt, die veel sneller beschikbaar zijn dan collectieve regelingen

Lees de details van ons voorstel

Ik regel het ook liever zelf!

Ben jij zzp'er en wil jij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid ook liever zelf regelen? Laat dan hier je steunverklaring achter! Wij zorgen dat jouw opmerking terecht komt bij de politiek in Den Haag.

Nog vragen? Mail ons!

Heb je specifieke vragen aan ons of aan één van onze initiatiefnemers? Wij horen graag van je! Je kunt mailen naar vragen@wijregelenhetzelf.nl, of klik op de onderstaande knop.

De pers kan terecht bij Maudie Derks via maudie@wijregelenhetzelf.nl