Onze oplossing voor inkomensval bij arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers

Wij regelen het zelf!

Fiscale prikkel

Zelfstandigenaftrek inzetten voor het regelen van arbeidsongeschiktheid

Om op korte termijn het risico van veel zzp’ers op een inkomensval door arbeidsongeschiktheid te verkleinen, is het zaak dat de overheid zzp’ers stimuleert om nu iets te regelen voor arbeidsongeschiktheid. Door een positieve impuls te geven aan het regelen van sociale zekerheid is onze verwachting dat meer zzp’ers een voorziening zullen treffen.

De eenvoudige oplossing ligt in het behoud van de zelfstandigenaftrek en deze fiscale prikkel in te zetten voor het regelen van sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Wij pleiten voor het voorwaardelijk maken van de zelfstandigenaftrek voor het regelen van arbeidsongeschiktheid (verzekering, schenkkring etc.) zodat een serieuze inkomensval door arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen.

Eigen risico

Behoud de wachttijd/eigenrisicoperiode van twee jaar

In het huidige voorstel van polder en kabinet is een wachttijd/eigenrisicoperiode voorzien van twee jaar. Omwille van de betaalbaarheid voor de overheid is het van groot belang dat deze periode van twee jaar voor zzp’ers in stand blijft, welke oplossing er uiteindelijk ook wordt gekozen. Deze twee jaar sluit aan bij de periode van loondoorbetaling in de werknemersregelingen en doet recht aan het feit dat ruim negen van de tien arbeidsongeschikten in de eerste twee jaar ziekte herstelt. Veel zzp’ers vangen de eerste twee jaar ziekte op door deel te nemen aan bv. een schenkkring of door middel van een andere financiële buffer.

Sneller resultaat

Marktinitiatieven voor lange-termijn-arbeidsongeschiktheid

Het afdekken van het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid is een kostbare aangelegenheid, het gaat immers om een inkomensvoorziening tot de pensioenleeftijd. Tegelijkertijd zien wij als schenkkringen diverse initiatieven in de markt ontstaan om dat risico te verkleinen of te dekken. Wij verwachten dat er vanuit de markt in 2023 dekkende oplossingen voorhanden zijn, ruim voordat een eventuele collectieve, publiek uitgevoerde verzekering geïmplementeerd kan zijn. Die initiatieven zijn haalbaar, betaalbaar en brengen niet de hoge kosten en uitvoeringslast met zich mee van een collectieve verzekering. Het is van groot belang dat innovatie en dergelijke initiatieven niet de kop in worden gedrukt door een verplichte collectieve verzekering (de overheid als concurrent). Daarom pleiten wij voor ruime opt-outs op de verplichte verzekering, mocht die er toch komen.

De voordelen van een schenkkring boven een collectieve, publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lagere kosten voor overheid én zzp’ers

Keuzevrijheid en brede toegang voor zelfstandigen (geen tot zeer beperkte risicoselectie)

Werkende bestaande oplossing

Schenkkringen zijn sterk in opkomst. Er is inmiddels een serieuze markt met veel keuze voor zzp’ers. In tegenstelling tot de verzekeringsmarkt zijn binnen het geheel aan schenkkringen alle zzp’ers welkom.

Betaalbaar, laagdrempelig en een betrouwbare en eenvoudige uitvoering

Uitvoering van de schenkregeling door schenkkringen is eenvoudig: giften worden onderling geregeld, de kosten blijven laag.

Innovatief

Schenkkringen ontstaan uit een directe marktvraag, soms zelfs als resultaat van onvrede met het bestaande aanbod van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van verzekeraars. De innovatiekracht in de sociale zekerheid, waaruit schenkkringen voortkomen, moet – zeker nu werk en de arbeidsmarkt snel veranderen – worden gekoesterd. Nu er al succesvolle marktinitiatieven zijn en marktoplossingen met dekking tot de pensioenleeftijd een kwestie van tijd zijn, is een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering onnodig; sterker, die remt de verdere ontwikkeling van innovatief maatwerk, dat aansluit bij het karakter van de zzp’er en bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

 

Terug naar het overzicht

Ik regel het ook liever zelf!

Ben jij zzp'er en wil jij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid ook liever zelf regelen? Laat dan hier je steunverklaring achter! Wij zorgen dat jouw opmerking terecht komt bij de politiek in Den Haag.

Nog vragen? Mail ons!

Heb je specifieke vragen aan ons of aan één van onze initiatiefnemers? Wij horen graag van je! Je kunt mailen naar vragen@wijregelenhetzelf.nl, of klik op de onderstaande knop.

De pers kan terecht bij Maudie Derks via maudie@wijregelenhetzelf.nl